Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet, sammanträde 2021-02-11, protokoll §§ 31 – 37

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2021-02-11

Justeringsdatum

2021-02-16

Anslagsdatum

2021-02-18

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?