Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2021-02-18, protokoll omedelbar justering §§ 3 – 4

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-18

Justeringsdatum

2021-02-18

Anslagsdatum

2021-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?