Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge, sammanträde 2021-02-19, protokoll §§ 1-11

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2021-02-19

Justeringsdatum

2021-02-19

Anslagsdatum

2021-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Samverkansnämnden i Blekinge sammanträde 2021-02-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?