Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott, sammanträde 2021-02-23, protokoll §§ 16 – 21

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-02-23

Justeringsdatum

2021-03-02

Anslagsdatum

2021-03-02

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?