Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden, sammanträde 2021-02-16, protokoll omedelbar justering §§ 10,12

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-16

Justeringsdatum

2021-02-16

Anslagsdatum

2021-03-03

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?