Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet , sammanträde 2021-03-03, protokoll §§ 55-83.

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-03-03

Justeringsdatum

2021-03-10

Anslagsdatum

2021-03-10

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?