Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Krisledningsnämnden, sammanträde 2021-03-24, protokoll §§ 6-9

Styrelse/nämnd

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-24

Justeringsdatum

2021-03-24

Anslagsdatum

2021-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?