Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktiges presidium, sammanträde 2021-04-01, protokoll §§ 4-13

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktiges presidium

Sammanträdesdatum

2021-04-01

Justeringsdatum

2021-04-01

Anslagsdatum

2021-04-01

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll "instans" sammanträde ÅÅÅÅ-MM-DD

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?