Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2021-03-31, protokoll §§ 113-115

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-03-31

Justeringsdatum

2021-04-06

Anslagsdatum

2021-04-06

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?