Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2021-04-15, protokoll omedelbar justering §§ 32 och 34

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-15

Justeringsdatum

2021-04-15

Anslagsdatum

2021-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2021-04-15länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?