Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur och bildningsnämnden, sammanträde 2021-04-13, protokoll §§ 24-42

Styrelse/nämnd

Kultur och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-13

Justeringsdatum

2021-04-16

Anslagsdatum

2021-04-26

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?