Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden, sammanträde 2021-04-22, protokoll §§ 16-29

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-22

Justeringsdatum

2021-04-29

Anslagsdatum

2021-04-29

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?