Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetutskottet, sammanträde 2021-04-28, protokoll § 146.

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-04-28

Justeringsdatum

2021-05-04

Anslagsdatum

2021-05-05

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?