Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott, sammanträde 2021-05-11, protokoll §§ 32 – 50

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-05-11

Justeringsdatum

2021-05-11

Anslagsdatum

2021-05-11

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Andrea Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?