Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2021-05-05, protokoll §§ 83-130

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-05-05

Justeringsdatum

2021-05-19

Anslagsdatum

2021-05-19

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?