Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2021-05-20, protokoll §§ 96 – 122

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-20

Justeringsdatum

2021-05-20

Anslagsdatum

2021-05-20

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?