Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2021-05-21, protokoll omedelbar justering §§ 45 – 46

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-21

Justeringsdatum

2021-05-21

Anslagsdatum

2021-05-21

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?