Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2021-05-25, protokoll omedelbar justering §§ 45 – 46

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-25

Justeringsdatum

2021-05-25

Anslagsdatum

2021-05-25

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?