Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge, sammanträde 2021-05-21, protokoll §§ 12-21.

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2021-05-21

Justeringsdatum

2021-05-25

Anslagsdatum

2021-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?