Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden, sammanträde 2021-05-25, protokoll §§ 33 – 45

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-25

Justeringsdatum

2021-05-25

Anslagsdatum

2021-05-25

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?