Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden, sammanträde 2021-05-25, protokoll §§ 28-39

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-25

Justeringsdatum

2021-05-25

Anslagsdatum

2021-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?