Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden, sammanträde 2021-05-18, protokoll §§ 16-25

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-18

Justeringsdatum

2021-05-26

Anslagsdatum

2021-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?