Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2021-05-12, protokoll §§ 143 – 169

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-05-12

Justeringsdatum

2021-05-31

Anslagsdatum

2021-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsen sammanträde 2021-05-12

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?