Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2021-05-21, protokoll §§ 43 – 55

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-21

Justeringsdatum

2021-05-31

Anslagsdatum

2021-06-01

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?