Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2021-05-26, protokoll §§ 172-173

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-05-26

Justeringsdatum

2021-06-02

Anslagsdatum

2021-06-02

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?