Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2021-05-25, protokoll §§ 43 – 60

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-25

Justeringsdatum

2021-06-02

Anslagsdatum

2021-06-02

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?