Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2021-06-09, protokoll §§ 170-211

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-09

Justeringsdatum

2021-06-16

Anslagsdatum

2021-06-17

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?