Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2021-06-22, protokoll omedelbar justering §§ 58 & 62

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-22

Justeringsdatum

2021-06-22

Anslagsdatum

2021-06-22

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?