Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2021-06-15, protokoll §§ 61 – 79

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-15

Justeringsdatum

2021-06-23

Anslagsdatum

2021-06-23

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?