Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden, sammanträde 2021-06-15, protokoll §§ 46 – 59

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-15

Justeringsdatum

2021-06-22

Anslagsdatum

2021-06-23

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?