Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2021-06-16, protokoll § 210

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-06-16

Justeringsdatum

2021-06-23

Anslagsdatum

2021-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?