Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge 2021-06-18 protokoll §§ 25-28.

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2021-06-18

Justeringsdatum

2021-06-24

Anslagsdatum

2021-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?