Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden 2021-06-17 protokoll §§ 43-47.


Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-17

Justeringsdatum

2021-06-24

Anslagsdatum

2021-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?