Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2021-06-17--18, protokoll §§ 123 – 156

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-17--18

Justeringsdatum

2021-06-29

Anslagsdatum

2021-06-29

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?