Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden, sammanträde 2021-06-15, protokoll §§ 26-36

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-15

Justeringsdatum

2021-06-30

Anslagsdatum

2021-06-30

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?