Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2021-06-23--24, protokoll §§ 131-182

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-06-23--24

Justeringsdatum

2021-07-07

Anslagsdatum

2021-07-07

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?