Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden, sammanträde 2021-08-24, protokoll §§ 60 – 73

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-08-24

Justeringsdatum

2021-08-24

Anslagsdatum

2021-08-24

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?