Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet, sammanträde 2021-08-19, protokoll §§ 103-105

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2021-08-19

Justeringsdatum

2021-08-25

Anslagsdatum

2021-08-25

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?