Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2021-09-01, protokoll §§ 212-254, 256-257

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-09-01

Justeringsdatum

2021-09-10

Anslagsdatum

2021-09-10

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?