Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2021-09-02, protokoll §§ 157 – 178

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-02

Justeringsdatum

2021-09-14

Anslagsdatum

2021-09-14

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?