Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2021-09-08, protokoll § 255.

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-09-08

Justeringsdatum

2021-09-15

Anslagsdatum

2021-09-15

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?