Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott, sammanträde 2021-09-08, protokoll §§ 62 – 75

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-09-08

Justeringsdatum

2021-09-14

Anslagsdatum

2021-09-15

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Andrea Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?