Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2021-09-23, protokoll §§ 179 – 202

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-23

Justeringsdatum

2021-09-23

Anslagsdatum

2021-09-23

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?