Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet, sammanträde 2021-09-16, protokoll § 120

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2021-09-16

Justeringsdatum

2021-09-21

Anslagsdatum

2021-09-23

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?