Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2021-09-28, protokoll omedelbar justering §§ 82, 86 och 89

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-28

Justeringsdatum

2021-09-28

Anslagsdatum

2021-09-28

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Ingela Mattsson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?