Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2021-09-22, protokoll §§ 183-230

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-09-22

Justeringsdatum

2021-09-30

Anslagsdatum

2021-09-30

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?