Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden, sammanträde 2021-09-24, protokoll §§ 37-40.

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2021-09-24

Justeringsdatum

2021-09-30

Anslagsdatum

2021-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?