Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden, sammanträde 2021-09-28, protokoll §§ 74 – 92

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-28

Justeringsdatum

2021-10-04

Anslagsdatum

2021-10-04

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?