Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden, sammanträde 2021-09-21, protokoll §§ 37-50

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-21

Justeringsdatum

2021-10-05

Anslagsdatum

2021-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?