Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Region Blekinges förtroendevalda revisorer, sammanträde 2021-09-28, protokoll §§ 1-4

Styrelse/nämnd

Eegion Blekinges förtroendevalda revisorer

Sammanträdesdatum

2021-09-28

Justeringsdatum

2021-09-28

Anslagsdatum

2021-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?